Undervisning






WORKSHOPS I MALERI 

Forår-sommer 2020

Kursusrækken fokuserer på at arbejde med det personlige udtryk, og at lære at holde den skabende energi flydende.
Der arbejdes udfra et tema og med forskellige teknikker, og med bundne opgaver som opvarmning.
Kurserne er for både begyndere og øvede, til fælles inspiration.
Kurserne kan tilmeldes enkeltvis.


DATOER og TEMA:

14. - 15. marts
Fra naturalistisk til abstrakt

-  Hvad betyder begrebet “abstrakt”?

Gennem konkrete øvelser prøver vi at indkredse fænomenet.
Vi studerer kunstnere, som, gennem deres arbejde med at udtrykke motivet,
 i særlig grad har ført maleriet nye steder hen.



4-5 juli 
Rytme, Streg og Mønster

Med bodypercussion som opvarmning og med bl.a. jord, pigment, lim og trykteknikker som virkemidler skal vi lege med billedets helt fundamentale sprog og spilleregler.
Vi studerer kunstnere, som har arbejdet med arketyperne i maleriet - mønstre, det rytmiske, det dekorative, tegn.

Opvarmning i body-percussion v/ musiker Karoline Skriver



september (ingen dato endnu...) 
Farven i maleriet

farvelære, teoretisk og praktisk
farven i maleriet, som udtryksmiddel og som virkemiddel
Vi studerer nogle af de kunstnere, som i særlig grad har ført arbejdet med farven i maleriet nye steder hen.


PRIS pr. kursus er 1500kr.  


RENT PRAKTISK:

Deltager antal:  min. 5 - max.10  

TID:  lørdag og søndag kl.10 - 16 

Tilmelding på mail: ullalundsgart@icloud.com, 
samt depositum 300kr på MobilePay tlf. 61 78 19 83 eller netbank 3408 3408183669 
senest 1 uge før kursus start. Restbeløbet betales ved kursusstart.
Når Du har betalt depositum og modtager kursusbekræftelse, er Du endelig tilmeldt.
Depositum refunderes ikke ved sygemelding eller afbud.

VIGTIGT: skriv “kursusnavn” samt navn og dato.

Prisen includerer visse materialer samt kaffe/the og kage.
Der kan påregnes mindre materialeudgifter.


MEDBRING madpakke samt egne pensler, lærreder og akryl/olie maling, hvis Du har. 
Medbring også gerne arbejder, Du er i gang med.

Spande, klude, staffelier og store ark karton forefindes.
Det er muligt at købe mindre lærreder i begrænset omfang hos mig, og også større lærreder, hvis de bestilles i forvejen.
Lærrederne er fra Jysk ramme - og listefabrik, og koster deres pris + 10kr til transport. 


KURSUS STED:   Mit værksted, Fladstrupvej 33, 8570 Trustrup















MALESKOLE


Forår/sommer 2020

maleskolen er for elever som er i - eller ønsker at starte et forløb.

Det forventes at man deltager i så mange af holdene som muligt af hensyn til kontinuiteten, og, at der - om muligt - arbejdes udenfor kurserne.
Undervisningen er individuel, men med en fælles intro hver gang.

I det omfang det er muligt, vil vi fredagen før en undervisningsweekend tage på fælles ekskursioner til vigtige udstillingsmål 
Det koster ikke noget at deltage, og er et tilbud, - ikke en betingelse - for deltagelsen i undervisningen.
Forslag til ekskursioner følger snarest...

I første halvår af 2020 vil vi på feb- og juni holdet arbejde med body-percussion 
(krop, stemme og rytme) som opvarmning! Og frygt ikke!! - Det er ikke svært!
- det får blot hovedet til at hænge sammen med kroppen inden dagens arbejde.

Opvarmning i body-percussion v/ musiker Karoline Skriver


DATOER:    15. - 16. februar,  25.- 26. april,  6. - 7. juni

PRIS:    1000kr pr. gang incl. kaffe/the,  dep. 300kr

PRAKTISK I ØVRIGT:  som v. workshops ovenfor



I foråret arrangeres nogle dage med MODELLERING og TEGNING efter model.





hvis Du ønsker besked når jeg laver nye kurser,
så send en mail til:  ullalundsgart@icloud.com

skriv:  "besked om kurser" i emnefeltet.

Det er muligt for en gruppe at bestille et kursus -
enten her, eller i egne lokaler.
Pris pr. weekend 10.000kr + materialer og evt. forplejning

_________________________________________________________________________________