2019-10-02Weekenden 5. -6. oktober er der igen  Kunstspor  rundt på Djursland!

Mit værksted er også åbent for besøg, 
og jeg glæder mig meget til at vise Jer, hvad jeg er i gang med!

BEMÆRK !
Om lørdagen kan jeg - ligesom sidste år -  først være til stede fra kl. 12.30!
 Værkstedet er åbent fra kl 10 som annonceret, 
og der er nogen til at vise rundt, indtil jeg dukker op.